German version English version Polska wersja językowa

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

5_ZAMOWIENIA_PUBLICZNE.jpg
DOKUMENTACJE
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE


Warunki techniczne
Uzgodnienia terenowe
Uzgodnienia branżowe
Decyzje środowiskowe
Zgody na usunięcie zieleni
Pozwolenia wodno prawne
Mapy do celów projektowych
Koncepcje zagospodarowania
Projekty zmiany organizacji ruchu
Projekty budowlane i wykonawcze
Rozpoznanie warunków gruntowych
Decyzje o lokalizacji w pasie drogowym              

art9.JPG