German version English version Polska wersja językowa

Referencje

PW-1485-2021Lotnisko_podpisane_Strona_1.jpg
InkedPW-1485-2021Lotnisko_podpisane_Strona_2_LI.jpg
PW-1485-2021Armii Krajowej_podpisane_Strona_1.jpg
InkedPW-1485-2021Armii Krajowej_podpisane_Strona_2_LI.jpg


referencje0001_Strona_1.jpg
referencje0001_Strona_2.jpg
PW-1485-2021Kopernika_podpisane_Strona_1.jpg
InkedPW-1485-2021Kopernika_podpisane_Strona_2_LI.jpg
referencje_Strona_1.jpg
referencje_Strona_2.jpg
referencje_Strona_3.jpg
referencje_Strona_4.jpg
referencje_Strona_5.jpg
referencje_Strona_6.jpg

Referencje INFRA PROJEKTY_Strona_1.jpg
Referencje INFRA PROJEKTY_Strona_2.jpg


NAGLOWEK.JPG

PROJEKTY:

sieci kanalizacyjn
ych (sanitarnych i deszczowych)
sieci wodociągowych
sieci gazowych

sieci teletechnicznych

sieci elektroenergetycznych

sieci cieplnych

oraz projekty branży drogowej
(szczegóły w "Szczegóły usług")

Uwaga: Przy współpracy z firmą partnerską wykonujemy wszystkie projekty inżynierskie dot. konstrukcji i instalacji wewnętrznych.

pasek_3.JPG