German version English version Polska wersja językowa
Montaż separatora przy ulicy Owsianej na podstawie dokumentacji INFRA PROJEKTY
Pompownia ścieków przy ul. Lotnisko w Katowicach
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH (na zdjęciu budowa separatora subst. ropopochodnych z wewnętrznym przelewem przed wylotem do cieku Ślepiotka w Katowicach, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
projekty sieci: KANALIZACYJNYCH WODOCIĄGOWYCH GAZOWYCH (na zdjęciu budowa urządzeń podczyszczających z przelewem i regulacją przepływu przy ul. Sikorskiego w Katowicach, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE (na zdjęciu projekt separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem)
REGULACJE PRZEPŁYWU (na zdjęciu budowa urządzeń podczyszczających przy ul. Lotnisko wraz z zewnętrznym przelewem, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
POMPOWNIE ŚCIEKÓW (na zdjęciu budowa pompowni ścieków przy ul. Zajęczej i Niedzieli w Rudzie Śląskiej, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
Pompownia ścieków przy ul. Upadowej w Sosnowcu
Modelowanie sieci wodociągowej
Roboty drogowe po wykonaniu kanalizacji na obszarze zamkniętym
RUROCIĄGI TŁOCZNE (na zdjęciu projekt pompowni ścieków wraz z komorą pomiarową na r-gu tłocznym)
ZJAZDY DO URZĄDZEŃ ZAGOSPODAROWANIE TERENU (na zdjęciu wykonana pompownia ścieków przy ul. Zajęczej, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
POZWOLENIA WODNOPRAWNE (na zdjęciu wykonany wylot kanalizacji deszczowej do stawu Maroko, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
UZGODNIENIA W ZAKRESIE SZCZEGÓLNEGO KORZYSTANIA Z WÓD (na zdjęciu projekt wylotu)
MODERNIZACJE CIEKÓW (na zdjęciu wykonany wylot kanalizacji deszczowej wraz z odbudową umocnienia skarpy cieku w miejscowości Pilchowice, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
UKŁADY DROGOWE (na zdjęciu budowa dojazdu do urządzeń podczyszczających przy ul. Lotnisko, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
UKŁADY DROGOWE (na zdjęciu projekt drogi osiedlowej przy ul. Krasickiego w Myszkowie)
Studnia rewizyjna na rurociągach tłocznych
MODERNIZACJE BEZWYKOPOWE SIECI (na zdjęciu proces naprawy kanału za pomocą rękawa, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
ZBIORNIKI RETENCYJNE (na zdjęciu projekt zbiornika retencyjnego w Rudzie Śląskiej)
Studnia regulacyjna - ul. Zamłynie w Jastrzębiu Zdroju
Budowa kanalizacji przy ul. Upadowej w Sosnowcu (projekt: Infra Projekty)
Pompownia ścieków bytowych na lotnisku Muchowiec (projekt: Infra Projekty)
Tłocznia ścieków - ulica Upadowa w Sosnowcu
Tłocznia ścieków - ulica Upadowa w Sosnowcu
biuro@infraprojekty.pl

601-584-620


  40-214 Katowice
ul. Wróblewskiego 7b/8
tel/fax: +48 32 747 91 38

 
 


kom:

+48 601 584 620

tel./fax:

+48 32 747 91 38

Zapytaj nas


PROJEKTY – KONCEPCJE – WYCENY – UZGODNIENIA – KOORDYNACJA

w zakresie sieci i przyłączy:

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych