German version English version Polska wersja językowa

Szczegóły usług

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI


projekty budowlane i wykonawcze
analizy istniejącej infrastruktury pod kątem planowanej inwestycji

koncepcje zagospodarowania terenu

koordynacja projektów wielobranżowych

obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

wstępne uzgodnienia z przedstawicielami gmin, zarządcami istniejących sieci i dróg

oraz wszystkie uzgodnienia i materiały potrzebne do uzyskania pozwolenia budowlanego, m.in: 
 • warunki lokalizacji inwestycji
 • warunki techniczne podłączenia do sieci
 • uzgodnienia przekładek istniejących kolizji
 • decyzje o lokalizacji zjazdów
 • uzgodnienia zasilania w energię elektryczną
 • inwentaryzacje dendrologiczne
 • decyzje o wycince drzew kolidujących z planowanym obiektem
 • przygotowanie map do celów projektowych
 • szczegółowe uzgodnienia lokalizacji projektowanych inwestycji
 • uzgodnienia przejścia przez tereny pkp
 • pozwolenia wodno prawne
W konsorcjum z partnerskim biurem projektowym wykonujemy również projekty instalacji wewnetrznych i konstrukcji budynków;

pasek_3.JPG

polska-wojewodztwa-kontury.JPG