German version English version Polska wersja językowa

Portfolio

MAPA_KANALIZACJA_2.JPG
LISTA UKOŃCZONYCH DOKUMENTACJI


NAZWA PROJEKTU
 
INWESTOR DATA UKOŃCZENIA
BUDOWA  WODOCIĄGU 
O PODWYŻSZONYCH 
PARAMETRACH 
POMIĘDZY UL. ZAMŁYNIE 
I UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 
W JASTRZĘBIU - ZDROJU
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD 
WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI
wrzesień 2014
BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ
PRZY UL. SPORTOWEJ 
W JASTRZĘBIU – ZDROJU

JASTRZĘBSKI ZAKŁAD 
WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI
maj 2014
BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ
PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 
W JASTRZĘBIU – ZDROJU

JASTRZĘBSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI
luty 2014
ANALIZA PRACY  SIECI WODOCIĄGOWEJ 
NA TERENIE 
ZAKŁADU „UNILEVER” 
W KATOWICACH

ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
„UNILEVER” 
W KATOWICACH
październik 2013
BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ
PRZY UL. SZOTKOWICKIEJ 
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

JASTRZĘBSKI ZAKŁAD 
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
grudzień 2013 
MODERNIZACJA SIECI 
WODY PITNEJ 
NA TERENIE 
"EDF" POLSKA S.A. 
/ ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ELEKTROCIEPŁOWNIA 
EDF KRAKÓW
luty 2014 
KANALIZACJA SANITARNA 
NA OBSZARZE 
NIE OBJĘTYM SYSTEMEM KANALIZACYJNYM 
W SOŁECTWACH 
PIELGRZYMOWICE, 
PNIÓWEK, 
WARSZOWICE 
/ ZADANIE NR 5: UL. BOROWA – GRUNTOWA 
W PIELGRZYMOWICACH
GMINNY ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI W PAWŁOWICACH
grudzień 2013
MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
I DESZCZOWEJ 
NA TERENIE KWK "MARCEL" W RADLINIE

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. 
KWK „MARCEL”
maj 2012
BUDOWA DRÓG 
NA TERENIE OSIEDLA 
MIESZKANIOWEGO 
PRZY UL. KRASICKIEGO 
W MYSZKOWIE

GMINA MYSZKÓW  kwiecień 2012 
TERENY INWESTYCYJNE 
W OBRĘBIE AKWENU DĘBOWA
GMINA REŃSKA WIEŚ czerwiec 2011 
KONCEPCJA ODPROWADZENIA 
OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW
Z TERENU ZAKŁADU UNILEVER
ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY
„UNILEVER” 
W KATOWICACH
listopad 2011
BUDOWA BRAKUJĄCEJ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ 
WRAZ  Z  PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW 
I DZIAŁEK POŁOŻONYCH 
W GMINIE BIELINY
GMINA BIELINY sierpień 2011
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIAŁKI NR 5/26 
PRZY UL. OLSZEWSKIEGO 
W KIELCACH
 
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY styczeń 2010
 
(szczegóły projektów poniżej)
pasek_2.JPG


SZCZEGÓŁY PROJEKTÓW


Projekt budowlano-wykonawczy wodociągu o podwyższonych parametrach pomiędzy ul. Zamłynie i ul. Świerczewskiego w Jastrzębiu - Zdroju


Jastrzębie - Zdrój, październik 2014

3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg

             Długości projektowanego wodociągu:

            PE Ø225 – 3295,9 m (ciąg główny);

            w tym:

            PE100 Ø225-13,4 SDR17 – 2835,9 m;

            XSC50/PE100 RC Ø225-13,4 SDR17 (trójwarstwowa) – 460,0m;

            PE100 Ø110-6,6 SDR17 – 13,4m (podłączenia i odwodnienia);

            PE100 Ø90-5,4 SDR 17 – 2,0m (podłączenie hydrantów);

            PE100 Ø32-2,0 SDR 17 – 10,0m (podłączenie przyłączy domowych);

            Łącznie – 3321.3m


201506091817.jpg20100409636.jpg20100316614.jpg

                  studnia redukcyjno pomiarowa z autonomicznym zasilaniem
pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowych z istniejących oraz planowanych budynków mieszkalnych, przy ul. Sportowej oraz Spółdzielczej na obszarze o powierzchni ok. 10 ha.


Jastrzębie - Zdrój, maj 2014

Długości projektowanych odcinków sieci:

Ciąg nr 1 (Decyzja nr 0507/14 / obszar nr 3 oraz Decyzja nr 171/2014 / obszar nr 4)

DN200 - 484,0 m;

DN150 - 38,0 m;

Ciąg nr 2 (Decyzja nr 172/2014 / obszar nr 1)

DN200 - 399,0 m;

DN150 - 114,0m;

Ciąg nr 3 (Decyzja nr 173/2014 / obszar nr 2)

DN200 - 470,0 m;

DN150 - 9,0m;

 

Łącznie:

DN200 - 1353,0 m;

DN150 - 161,0m;


Zdjęcie0094.jpgZdjęcie0127.jpgZdjęcie0136.jpg

SPORTOWA.JPG
pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Komuny Paryskiej, na obszarze o powierzchni ok. 1,5 ha.


Jastrzębie - Zdrój, luty 2014

Długości projektowanych odcinków sieci:

DN200 - 165,0,0m;

DN150 - 9,0m;

Łącznie: - 174,0m;


20100316602.jpg20100316605.jpg20100316611.jpg


KOMUNY_PARYSKIEJ.JPG
pasek_2.JPG

Analiza pracy sieci wodociągowej na terenie Zakładu „UNILEVER” w Katowicach z uwzględnieniem wymogów przepisów p.poż. oraz dla prognozowanego wzrostu zapotrzebowania wody


Katowice, październik 2013

Celem Dokumentacji była analiza wariantów modernizacji istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu zapotrzebowania wody.


U0.JPG

U2.JPG
pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowych z istniejących oraz planowanych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Szotkowickiej, na obszarze o powierzchni ok. 1,5 ha.


Jastrzębie - Zdrój, grudzień 2013

3,p1944sfebj1aeqnpjplf12uq141q3.jpg
Długości projektowanych odcinków sieci:

DN200 - 190,0m;

DN150 - 30,0m;

Łącznie: - 220,0m;

SZOTKOWICKA.JPG
pasek_2.JPG

Projekt modernizacji sieci wody pitnej na terenie "EDF" POLSKA S.A. / ODDZIAŁ W KRAKOWIE


Kraków, luty 2014

Zakres: 

Określenie obecnych potrzeb odbiorców;

Analiza historycznego i obecnego kształtu sieci pod kątem optymalizacji jej kształtu z uwagi na niezawodność  i  koszty eksploatacji;

Dobór średnic nowych rurociągów (z uwzględnieniem wydajności i rozporządzalnych ciśnień w miejscach zasilania sieci wewnętrznej);

Obliczenie strat wysokości ciśnienia oraz wyznaczenie rzeczywistych przepływów w poszczególnych odcinkach;

Ustalenie rzędnych linii ciśnień oraz sprawdzenie czy zapewnione są wszędzie wymagane ciśnienia gospodarcze i jednocześnie nie przekroczone ciśnienia maksymalne;

Sprawdzenie prędkości przepływu na odcinkach sieci wodociągowej, ewentualna korekta średnic przewodów wodociągowych i ponowne przeliczenie strat wysokości ciśnienia wraz z wyrównaniem przepływów. Ponowne obliczenie rzędnych linii ciśnienia;

Sporządzenie dokumentacji technicznej;

Zdjęcie0107.jpg

pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowych z budynków mieszkalnych, przy ul. Gruntowej oraz Borowej w miejscowości Pielgrzymowice


Pawłowice, grudzień 2013
Budowa odcinków kanalizacji grawitacyjnej, wykorzystującej naturalne ukształtowanie terenu oraz przewodów tłocznych, odprowadzających ścieki z lokalnych przepompowni. Zaprojektowano 3 sieciowe przepompownie ścieków, zlokalizowane w najniższych punktach terenu – bez możliwości grawitacyjnego odpływu.  Ponadto w zakres Dokumentacji wchodziła budowa dwóch zjazdów drogowych z drogi publicznej do projektowanych przepompowni.

Długości projektowanych odcinków sieci:

Odcinek: S1-S64

DN200 - 2434,0 m;

DN150 - 532,0 m;

Odcinek: S64-P1

DN80 - 235,0 m;

Odcinek: P1-S77’

DN200 - 672,0 m;

DN150 - 240,0m;

Odcinek: S77’-P2

DN80 - 130,0 m;

Odcinek: P2-S100

DN200 - 924,0 m;

DN150 - 405,0m;

Odcinek: S100-P3

DN50 - 190,0 m;

Odcinek: P3-B32

DN150 - 85,0 m;

Łącznie:

DN200 - 4030,0 m;

DN150 - 1262,0m;

DN80 - 365,0 m;

DN50 - 190,0 m;

Całość: - 5847,0m;

pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie KWK "MARCEL" w Radlinie


Radlin, maj 2012

Inwestycja polegająca na rozdziale i uporządkowaniu obecnego systemu zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej na powierzchni głównej KWK „MARCEL”.

 

Całkowita powierzchnia terenu Inwestycji wynosi ok. 25 ha i obejmuje: obiekty przeróbki węgla wraz z lokomotywownią i przylegającymi torami kolejowymi, budynki elektrociepłowni, warsztaty, magazyny, łaźnie, rozdzielnie elektryczne, centralę telekomunikacyjną, budynki administracyjne, obiekty ratownictwa przemysłowego i drogi wewnętrzne.


20111117389.jpg20111117390.jpg20111118391.jpg
20111118392.jpg20111118393.jpg20111119394.jpg
Inwentaryzacja kanałów i badania gruntu
 

Długości projektowanych odcinków sieci:


Proj. sieć kanalizacji sanitarnej:

DN600 - 320,0m;

DN500 - 890,0m;

DN400 - 70,0m;

DN300 - 487,0m;

DN250 - 369,0m;

DN200 - 1398,0m;

DN150 - 274,0m;

Łącznie: - 3808,0m;

Proj. sieć kanalizacji deszczowej:

DN600 - 68,0m;

DN500 - 285,0m;

DN400 - 570,0m;

DN300 - 1026,0m;

DN250 - 358,0m;

DN200 - 1484,0m;

DN150 - 467,0m;

Łącznie: - 4258,0m

Proj. drenaż:

DN250 - 90,0m;

DN200 - 303,0m;

DN150 - 184,0m;

DN100 - 19,0m;

Łącznie: - 596,0m

pasek_2.JPG

Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy budowy dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Krasickiego w Myszkowie


Myszków, kwiecień 2012

3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg
Zakres prac obejmował następujące roboty:

·         Projekt budowlany i wykonawczy dróg;

·         Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej;

·         Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego;

·         Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej;

·         Projekt budowlany i wykonawczy przełożenia napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz podziemnych kabli elektroenergetycznych;

·         Projekt budowlany i wykonawczy sieci gazowej;

·         Projekt budowlany i wykonawczy sieci teletechnicznej;

·         Badania geotechniczne gruntu i określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża;

·         Inwentaryzacja zieleni;

·         Ocena stanu technicznego kanału DN600 wraz z czyszczeniem i inspekcją telewizyjną;

·         Koncepcja zagospodarowania terenu z analizą terenowo-prawną przedsięwzięcia;

·         Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego;

·         Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

·         Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

·         Projekty podziałów nieruchomości;

·         Projekt stałej organizacji ruchu;

·         Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy;

·         Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

·         Przedmiary robót;

·         Kosztorys inwestorski;

oraz następujące elementy infrastruktury:

·         układ drogowy (jezdnie, chodniki, zjazdy) o długości 1300 m;

·         sześć skrzyżowań w tym dwa z drogą wojewódzką;

·         elementy uspokojenia ruchu drogowego;

·         sieć kanalizacji deszczowej o średnicach: od DN600 do DN200 wraz z układem urządzeń do podczyszczania wody deszczowej o przepływie miarodajnym: Q=556,83 [l/s] wraz z rowem odwadniającym, drenażem i wylotem do rzeki, długość całkowita odcinków kanalizacji deszczowej: 1600,0 m;

·         sieć oświetlenia ulicznego wraz z szafką oświetlenia, układem sterowania, układem pomiarowym, zabezpieczeniem przedlicznikowym, zegarem astronomicznym dwustrefowym, długość sieci oświetlenia: 1210,0m;

·         sieć wodociągową wraz z przyłączami o średnicach: od Ø110 do Ø40, długość całkowita sieci wodociągowej: 320,0m;

·         sieć elektroenergetyczną SN (15 kV i 1 kV) i NN o długości: 940,0m;

·         sieć gazową średnioprężna HD PE100 o długości 200,0m;

·         sieć teletechniczną o długości 300,0m;

MYSZKOW.JPGpasek_2.JPG

Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów inwestycyjnych w obrębie zbiornika wodnego Dębowa na terenie Gminy Reńska Wieś – Powiat Kędzierzyn Koźle


Reńska Wieś, czerwiec 2011

3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg
Koncepcja obejmowała wskazanie obszarów do prowadzenia działalności w zakresie usług turystycznych, rekreacyjnych, hotelowych, sportowych, gastronomicznych wraz z podaniem możliwych rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz podłączenia do istniejącej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych, wód opadowych, podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przygotowano 3 warianty zabudowy istniejących działek, zróżnicowane pod względem wielkości i skali prowadzonych w przyszłości działalności.

 

W ramach dokumentacji obszary przylegające do zbiornika wodnego Dębowa podzielono na tereny nadające się do prowadzenia działalności gospodarczej oraz obszary rekreacji ogólnodostępnej z niezbędną infrastrukturą dla wypoczynku ludzi. Zarówno w zakresie działek inwestycyjnych oraz rekreacji ogólnodostępnej przedstawiono warianty o różnym stopniu zainwestowania.

 
3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg

W trakcie rozmów z przedstawicielami Urzędu Gminy Reńska Wieś założono rozwijanie spokojnej cichej rekreacji i wypoczynku na terenie powstających obiektów wokół zbiornika, które nie zakłócą dotychczasowego charakteru tego obszaru. Przyjęto strategię rozwoju akwenu Dębowa, która wyeksponuje przyrodnicze walory okolic zbiornika.

 

Przy określaniu możliwości zabudowy działek uwzględniono wyniki wstępnych badań geotechnicznych gruntów na przedmiotowym terenie. Miały one zasadnicze znaczenie dla określenia sposobu i lokalizacji zabudowy w poszczególnych częściach działek.

RENSKA.JPG
pasek_2.JPG

KONCEPCJA ODPROWADZENIA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW Z TERENU ZAKŁADU UNILEVER


Katowice, listopad 2011

Celem Opracowania było uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Zakładu Produkcji Herbaty i Margaryny w Katowicach.

pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy brakującej sieci wodociągowej w miejscowościach: Lechów, Makoszyn, Górki Napękowskie i Bieliny Kapitulne, położonych na terenie Gminy Bieliny


Bieliny, sierpień 2011
Budowa siedmiu odcinków sieci wodociągowej, podłączonej do istn. wodociągu. Wzdłuż trasy wodociągu zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne DN80. 


Orientacyjne długości sieci dla poszczególnych odcinków podano w tabeli:

 

Nr planu zagospodarowania terenu

Projektowana średnica

[mm]

Długości

[m]

1

PEØ110

187,9

PEØ90

125,8

PEØ50

55,0

PEØ40

52,1

2

PEØ90

340,5

PEØ40

42,1

3

PEØ110

358,5

PEØ90

143,6

PEØ40

39,7

4

PEØ90

211,1

5

PEØ160

402,2

PEØ110

276,4

PEØ40

30,0

6

PEØ160

329,5

PEØ110

20,3

PEØ40

114,9

7

PEØ90

480,0

PEØ40

14,0


20100316609.jpgP3012642.JPG20100316601.jpg

BIELINY.JPG
pasek_2.JPG

Projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w projektowanym budynku biurowym przy ul. Nad Bytomką 1 w Gliwicach


Gliwice, kwiecień 2011

W ramach dokumentacji uwzględniono także podłączenie przedmiotowych instalacji do istniejących sieci oraz przełożenie fragmentów istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które kolidowały z zabudową projektowanego budynku. 

pasek_2.JPG

Koncepcja zagospodarowania terenu działki nr 5/26 przy ul. Olszewskiego w Kielcach


Kielce, styczeń 2010

W zakres zlecenia wchodziły następujące elementy Dokumentacji:

·         Plan zagospodarowania terenu, obejmujący lokalizację budynków, dróg komunikacyjnych i parkingów na terenie działki nr 5/26 przy ul. Olszewskiego w Kielcach – 3 warianty;

·         Uzgodnienie możliwości korzystania z drogi przylegającej do działki nr 5/26 od strony północno-zachodniej, obejmujące uzyskanie pisemnego stanowiska właściciela tej drogi w sprawie jej wykorzystania dla potrzeb obsługi komunikacyjnej przedmiotowej działki ( PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Kielce, pismo z dnia 02-12-2010 roku nr ECK/FH/363/2010);

·          Rzuty i przekroje budynku dla wybranego wariantu;

·          Wizualizacja elewacji budynku;

·          Plan zbiorczy zagospodarowania terenu dla sieci uzbrojenia podziemnego;

·          Orientacyjna wycena kosztów planowanej inwestycji;

·          Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia podziemnego;

3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg

3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg
3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg

PARK_1.JPG

PARK_2.JPG

pasek_2.JPG

Koncepcja regulacji stosunków wodnych obejmująca odwodnienie terenu w rejonie niecki bezodpływowej usytuowanej na wschód od ulicy Oświęcimskiej w Mikołowie z uwzględnieniem zamierzeń eksploatacyjnych Kompanii Węglowej SA Oddziałów: KWK „BIELSZOWICE” I KWK „HALEMBA-WIREK"


Mikołów / Rura śląska , sierpień 2010

Dotychczasowa eksploatacja górnicza doprowadziła do powstania zagłębienia terenu, na którym gromadzone są wody deszczowe z przyległej zlewni. Istniejący rów, który odprowadzał wody z powyższego obszaru uległ deformacji na skutek nierównomiernego osiadania terenu. W wyniku powyższych zmian ukształtowania powierzchni powstało zalewisko, zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych w sołectwie Borowa Wieś a także w pobliżu Drogi Wojewódzkiej DW 925 łączącej miasta: Mikołów i Ruda Śląska. 


Niniejsza koncepcja została opracowana w celu:

 

  • określenia wpływu przyszłej eksploatacji górniczej na stosunki wodne na przedmiotowym obszarze;
  • sprawdzenia wszelkich technicznych możliwości wykonania stałego odwodnienia zlewni z uwzględnieniem przyszłej deformacji terenu;


pasek_2.JPG
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania
601-584-620