German version English version Polska wersja językowa
projekty sieci: KANALIZACYJNYCH WODOCIĄGOWYCH GAZOWYCH (na zdjęciu budowa urządzeń podczyszczających z przelewem i regulacją przepływu przy ul. Sikorskiego w Katowicach, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH (na zdjęciu budowa separatora subst. ropopochodnych z wewnętrznym przelewem przed wylotem do cieku Ślepiotka w Katowicach, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE (na zdjęciu projekt separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem)
REGULACJE PRZEPŁYWU (na zdjęciu budowa urządzeń podczyszczających przy ul. Lotnisko wraz z zewnętrznym przelewem, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
POMPOWNIE ŚCIEKÓW (na zdjęciu budowa pompowni ścieków przy ul. Zajęczej i Niedzieli w Rudzie Śląskiej, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
RUROCIĄGI TŁOCZNE (na zdjęciu projekt pompowni ścieków wraz z komorą pomiarową na r-gu tłocznym)
ZJAZDY DO URZĄDZEŃ ZAGOSPODAROWANIE TERENU (na zdjęciu wykonana pompownia ścieków przy ul. Zajęczej, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
POZWOLENIA WODNOPRAWNE (na zdjęciu wykonany wylot kanalizacji deszczowej do stawu Maroko, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
UZGODNIENIA W ZAKRESIE SZCZEGÓLNEGO KORZYSTANIA Z WÓD (na zdjęciu projekt wylotu)
MODERNIZACJE CIEKÓW (na zdjęciu wykonany wylot kanalizacji deszczowej wraz z odbudową umocnienia skarpy cieku w miejscowości Pilchowice, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
UKŁADY DROGOWE (na zdjęciu budowa dojazdu do urządzeń podczyszczających przy ul. Lotnisko, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
UKŁADY DROGOWE (na zdjęciu projekt drogi osiedlowej przy ul. Krasickiego w Myszkowie)
MODERNIZACJE BEZWYKOPOWE SIECI (na zdjęciu proces naprawy kanału za pomocą rękawa, dokumentacja: INFRA PROJEKTY)
ZBIORNIKI RETENCYJNE (na zdjęciu projekt zbiornika retencyjnego w Rudzie Śląskiej)

kom:

+48 601 584 620

tel./fax:

+48 32 747 91 38

Zapytaj nas


PROJEKTY – KONCEPCJE – WYCENY – UZGODNIENIA – KOORDYNACJA

w zakresie sieci i przyłączy:

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych